El sòl, un gran desconegut per explorar; maneig en fruiters – Presencial

Casa Canal Av. de Jaume I, 1A, Mollerussa

La biodiversitat del sòl reflecteix la varietat d'organismes vius. Aquests diversos organismes interactuen entre si i amb les diverses plantes i biota de l'ecosistema, formant un sistema d'activitat biològica complex. Els organismes del sòl aporten una sèrie de serveis fonamentals per a la sostenibilitat de tots els ecosistemes. Aquests serveis no només són decisius per […]

Sistemes agroforestals i silvopastorals per a un sector primari viable – Presencial

Escola Agrària del Solsonès Ctra. de Manresa, 77, Olius

El sector primari agrosilvoramader s’enfronta els últims anys a una sèrie de reptes que fan cada cop menys viable continuar amb les solucions que havien funcionat en les dècades prèvies. L’alt preu dels fertilitzants i els combustibles, el canvi climàtic, les demandes socials i normatives vers d’una gestió cada cop més sostenible ambientalment o l’envelliment […]

El traspàs d’una explotació agrària. Aspectes a tenir en compte – Presencial

Centre Cívic Escoles Velles C/ Escoles, 6, Bellver de Cerdanya

El relleu de les explotacions agràries familiars es troba en un moment crític. Actualment a Catalunya hi ha un nombre creixent de pagesos en edat de jubilar-se sense relleu generacional. A la Cerdanya, més de la meitat dels titulars d’explotacions agràries són majors de 55 anys. Tradicionalment el relleu es donava entre familiars, però cada […]

Plantacions de diversificació forestal i agrària per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica – Presencial

EA Forestal de Santa Coloma de Farners Finca Casa Xifra, Santa Coloma de Farners

Les plantacions de diversificació de boscos i d’espais agraris són una pràctica de gran interès, tant del punt de vista econòmic com d’adaptació al canvi climàtic i de millora de la biodiversitat. La introducció d’espècies escasses o inexistents pot generar, entre d’altres serveis ecosistèmics, la producció de fusta de qualitat, fruits d’interès comercial o per […]

El potencial dels rucs en la tracció animal moderna – Online

La tracció animal moderna ofereix moltes possibilitats en les activitats agrícoles i forestals. És un recurs que pot ser local i sostenible, ja que no necessita d'insums externs per poder funcionar. L'ús dels rucs, tot i que tenen unes limitacions físiques envers els cavalls de mida més gran, ofereixen una gran varietat de possibilitats en […]

El bosc i el canvi climàtic – Presencial

Centre de Fauna del Pont de Suert N-230 km. 126, Pont de Suert

Enguany se celebra el 25è aniversari dels cicles de natura a l’Institut del Pont de Suert. Per aquest motiu s’han organitzatun seguit d’activitats (sortides, jornades tècniques, taules de debat) al voltant del futur de la gestió forestal i del medi naturaldavant dels reptes adaptatius que ens planteja el canvi climàtic. Inscripcions a aquest enllaç Per […]

Economies de muntanya: producció de plantes aromàtiques i medicinals, bolets, tòfones i altres bioproductes — Presencial

Escola Agrària del Pirineu Finca les Colomines, s/n, Bellestar

El projecte BIOMARKETS vol impulsar la bioeconomia en zones de muntanya a partir dels recursos naturals (com ara plantes, fongs, fruits, resines i altres bioproductes) per tal de generar noves produccions de valor afegit, tant per elaborarproductes artesans com per proveir matèria primera industrial. Es presentaran els objectius i recursos generats pel projecte i les […]

Talaia Pagesa

Marcat del Ram de Vic Vic, Barcelona

La celebració de la Talaia Pagesa, s'emmarca dins del Mercat del Ram de Vic, que tindrà lloc el proper diumenge 10 d'abril. El principal objectiu d'aquesta celebració es que esdevingui una trobada anual de les persones que us dediqueu a cuidar allò que ens alimenta a la vora de casa, una trobada sense pantalles pel mig, […]

Fira Pallars Terra de Corder – Economies de muntanya: producció de plantes aromàtiques i medicinals, bolets, tòfones i altres bioproductes

El projecte BIOMARKETS vol impulsar la bioeconomia en zones de muntanya a partir dels recursos naturals (com ara plantes, fongs, fruits, resines i altres bioproductes) per tal de generar noves produccions de valor afegit, tant per elaborar productes artesans com per proveir matèria primera industrial. Es presentaran els objectius i recursos generats pel projecte i […]