IX Jornades de desenvolupament rural Els boscos i la gestió forestal a Cerdanya: situació actual i reptes de futur

Puigcerdà

En el darrer segle, els espais forestals dels Pirineus han experimentat una important transformació, en consonància amb els canvis socials i econòmics que hi han tingut lloc. En aquesta jornada es farà una recorregut històric de l’evolució de les forests i paisatges de la Cerdanya i una exposició de les diferents figures de gestió. Seguidament, […]