GPS per al bestiar

by | abr. 30, 2023 | bestiar, extensiu, gps, noves tecnologies, sector primàri

La geolocalització del bestiar s’està convertint en una eina essencial per a la gestió efectiva de les explotacions ramaderes. Aquesta tecnologia permet als ramaders conèixer de forma ràpida i àgil la ubicació del seu bestiar, ajudant-los a millorar la gestió i el control del ramat.

Aquesta solució que ofereixen les noves tecnologies és especialment útil en explotacions ramaderes extensives, on els animals poden estar pasturant en grans extensions de terreny i és difícil tenir un control exhaustiu del bestiar. A més d’ajudar a millorar la gestió del bestiar, la geolocalització també pot contribuir a millorar la salut i el benestar del ramat.

Permet detectar ràpidament si algun animal s’ha separat del grup, si es troba en una zona perillosa o si ha variat significativament les pautes habituals de comportament, permetent al ramader prendre mesures per intervenir precoçment en qualsevol tipus de problema. Un altre dels beneficis de la geolocalització del bestiar és que permet als ramaders fer un seguiment més precís dels moviments del bestiar, permetent-los ajustar el maneig i les cures necessàries per a cada animal, millorant així la seva salut i productivitat.

En definitiva, la geolocalització del bestiar és una tecnologia que està canviant la manera com es gestiona i es controla el bestiar a les explotacions ramaderes. Aquesta eina ofereix una gran quantitat de beneficis per als ramaders, com ara una major eficiència en la gestió, una millora en la salut i el benestar dels animals i un augment en la productivitat i la rendibilitat de les explotacions.