Noves tecnologies per al Sector Primari

by | abr. 29, 2023 | agricultura, drone, gps, mon rural, noves tecnologies, precisio, ramaderia

Les noves tecnologies estan guanyant importància dins del sector primari, com a una eina més per a millorar l’eficiència i la sostenibilitat en les pràctiques agrícoles i ramaderes. Repassem alguns exemples de com s’estan utilitzant les noves tecnologies al sector primari:

el batall noves tecnologies i agricultura de precisio

Agricultura de precisió: L’agricultura de precisió utilitza tecnologies com ara GPS, sensors i drones per recopilar dades sobre el terreny i les plantes. Dades que s’utilitzen per a optimitzar la gestió dels cultius, optimitzar-ne el consum de recursos  i amb l’objectiu final de millorar el rendiment dels cultius. Els drones s’utilitzen principalment per a realitzar tasques com la vigilància de cultius, aplicació precisa de pesticides i la recol·lecció de dades sobre la vegetació. Ajudant als agricultors a identificar problemes i anomalies en els seus camps més ràpidament i a prendre decisions més informades sobre com gestionar els seus cultius.

el batall noves tecnologies analisi de dades i gestio de projectes

Agricultura connectada: Les tecnologies de la Internet de les Coses (IoT) s’utilitzen per connectar els equips agrícoles i la maquinària. Permetent dur a terme una gestió més eficient dels recursos i de la planificació del treball. A més a més, les dades recopilades per aquests dispositius es poden analitzar i tenir en compte en moments de presa de decisions.

el batall noves tecnologies sector primari - hidroponia

Agricultura vertical: La tecnologia LED i els sistemes d’hidroponia s’estan utilitzant per a cultivar plantes en vertical. Aquesta tècnica permet un ús més eficient de l’espai i de l’aigua. I encara que avui en dia és una tècnica innovadora i en desenvolupament es presenta com una alternativa de futur per a la producció d’aliments per a la població global.

el batall gps per al bestiar - noves tecnologies per a la ramaderia

Ramaderia connectada: La tecnologia IoT també s’està utilitzant per connectar els animals a través de sensors que recopilen dades sobre la seva salut, comportament i alimentació. En el cas del bestiar en intensiu s’empra aquesta tecnologia per a fer un seguiment exhaustiu de l’estat de salut dels animals per a identificar problemes de salut de forma precoç, optimitzant la nutrició dels animals i seguir-ne el ritme de creixement i engreix per a millorar la rendibilitat de l’explotació. En el cas de bestiar en extensiu l’ús de les noves tecnologies es focalitza principalment a geolocalitzar el bestiar a les pastures per a millorar la gestió dels ramats, i en detectar possibles problemes de salut per tal de intervenir-hi de forma precoç i evitar pèrdues.

En resum, les noves tecnologies tenen un impacte positiu al sector primari, doncs són una eina útil per a millorar-ne la sostenibilitat i l’eficiència. A més, aquestes tecnologies també poden ajudar a abordar alguns dels reptes més importants als quals s’enfronta el sector, com ara la variabilitat del clima, la pèrdua de collites i la salut dels animals. Repercutint positivament en la producció d’aliments, la salut dels ecosistemes i la societat en general.